Suunnittelukohteitamme

Alla suunnittelukohteitamme vuodesta 1987 nykypäivään asti luettelomuodossa rakennustyypeittäin.

Pudotusvalikossa kuvallisia esittelyitä eräistä suunnittelukohteistamme.