Pientalot ja vapaa-ajanrakennukset

Suunnittelemme yksilöllisiä pientaloja ja vapaa-ajanasuntoja. Laadimme myös huoneistomuutoksiin liittyvät rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämät rakennuslupa-asiakirjat.

Laadimmme myös muihin rakentamisen lupamaenettelyihin tarvittavia suunnitelmia.

Lupamenettelyt ja tarvittavat asiakirjat poikkeavat kunnittain. Olemme aina yhteydessä viranomaiseen asiakkaan puolesta, jotta lupakäsittelyyn tulee riittävät tiedot päätöksen tekemiseksi. Tällä metodilla laaditaan kuhunkin hankkeeseen tarvittavat suunnitelmat asiakkaan eduksi lupamenettelyä nopeuttaen.

Rakennelmiin; kuten aidat, jätekatokset yms.sekä julkisivumuutoksiin tarvitaan yleensä toimenpidelupa.

Jos poiketaan määräyksistä, edellytetään poikkeamislupa. Tarvittava suunnitelma on yleensä vähintään asemapiirros. Maaseudun haja-asutusalueella ennen rakennusluvan myöntämistä usein edellytetään myönteinen suunnittelutarveratkaisu. Hakemuksen liitteeksi tulee olla asemapiirros virallisten liitteiden lisäksi.