Hanke- ja esisuunnittelu

Teemme erilaisia, rakennussuunnittelua valmistelevaa hanke- ja esisuunnittelua sekä tarveselvityksiä kustannusarvioineen. Laadimme tontinkäyttösuunnitelmia koskien uudis- ja täydennnysrakentamista. Olemme myös tehneet kiinteistöjen ja niiden osien rakennettavuusselvityksiä käyttötarkoituksen muuttamiseksi.

Selvitykset ja hankesuunnitelmat toimivat päätöksenteon pohjana ennen varsinaista suunnittelun aloittamista. Hanke- ja esisuunnitteluvaiheessa muotoutuu rakennushankkeen tilaohjelma ja hankkeen laajuus, jonka mukaan rakennuskustannukset pääosin muodostuvat.