Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulu, korjaus ja laajennus (2488br-m2)
kokonaissuunnittelu (ARK, RAK, LVI, SÄH)
Mäntsälä 2000

Kirkonkylän koulu, entinen kansakoulu, sijaitsee Mäntsälän kirkonkylän keskustassa. Rakennus on rakennettu 1950-luvun puolivälissä. Rakennukseen ei oltu aikaisemmin tehty perusteellisia korjaustoimenpiteitä.

Peruskorjauksen yhteydessä koulukäyttöön otettiin vanha talonmiehen asunto sekä
teknisiä- ja varastotiloja. Kouluun tehtiin 51m2:n laajennus. Toimeksiantoon kuului myös 70-luvulla rakennetun "viipalekoulun" sisäpuolisien korjaustöiden suunnittelu.

Vastasimme hankkeen kokonaissuunnittelusta sekä teknisesti, että taloudellisesti.


Viipalekoulun korjaus
Mäntsälä 2009
472k-m2

Kirkonkylän viipalekoulu on toteutettu elementtirakenteisena 1970-luvun puolivälissä.
Ulkoseinät olivat puu-peltirakenteiset, kantavat pilarit terästä ja alkuperäinen yläpohja
betonielmenttirakenteinen. Rakennukseen oli ajan saatossa tullut laajoja vaurioita. Korjausvaihtoehdoissa päädyttiin ulko- ja väliseinien uusimiseen ikkunoineen ja ovineen.

Vastasimme hankkeen kokonaissuunnittelusta sekä teknisesti, että taloudellisesti.